459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Vbočený palec nohy, Hallux valgus

Popis vbočeného palce

Fyziologie (jak to má fungovat)

Palec na noze velkou měrou zajišťuje stabilní postoj celého těla. Je součásti složité stavby nohy, kde je nezbytná dobrá funkce všech vazů, svalů i kostí, aby klenba nohy mohla plnit svoji funkci odpružení váhy těla a chůzi.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Vbočený palec je důsledkem působení několika faktorů. Uplatňuje se zde vliv vrozených dispozic a vlastního přístupu k tělu. Při nošení úzkých bot, především těch na podpatku, kopíruje noha nucený tvar a palec se tak vbočuje. Při nadváze a nedostatku pohybu ochabují svaly klenby nohy, která se propadá, nepodporuje funkci palce při odrazu. Tím je přetěžován především první kloub palce, bolí a mění svoji konfiguraci.

Příčiny

  • nedostatek pohybu
  • nevhodné pohybové stereotypy, chybné držení těla a z něho plynoucí chybné pohyby
  • nevhodná obuv
  • nadváha
  • genetické predispozice

Příznaky

Prvním příznakem není vbočení palce, ale jeho bolestivost především v oblasti jeho prvního kloubu, až bolest chodidel, plosek nohou. Bolest vzniká při chůzi, zhoršuje se v úzkých botách na podpatku. Okolí je zarudlé a při zhoršení i oteklé. Chůze je u některých pacientů pro bolest nemožná.

Komplikace

  • deformity palce
  • artróza kloubů palce

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

První částí léčby je zklidnění případného zánětu klidem a volnou obuví. Konzervativní léčba spočívá v posílení svalů palce a svalů klenby nohy formou cvičení.

Využívá se různých forem cvičení, Dornova metoda, tejpování a ortopedické pomůcky, které mechanicky palec vrací do přirozené pozice.

Léky

Pokud je léčba neúčinná nebo jsou již přítomny změny na kosti, ortoped může doporučit operaci.

(Informační zdroje stránky)